Visioon

Teeme tarkvara targalt. Leiame võimalusi, kuidas teha saja tunniga asju, milleks teistel kulub tuhat. Täidame võimatuid missioone.

 

Koolitused

Korraldame mitmesuguseid koolitusi projektijuhtimisest ning parematest tarkvaraarendusmeetoditest. Vaata lähemalt koolituste lehelt.

 

Tarkvaraprojektid

Kas sinu suurhange ja sellega koos sinu karjäär on kraavi vajumas? Uus süsteem roomab teosammul? Ühe vea parandamine põhjustab kolm uut? Uuri, kas tulnukad saavad nõu ja jõuga abiks olla.

Koolitajad

Meie põhikoolitajal Targol on üle 20 aasta tarkvaratööstuse kogemust, ta on töötanud nii viie kui 50 000 töötajaga ettevõtetes nii spetsialisti, juhi kui strateegina. Muuhulgas on ta õpetanud Tartu Ülikoolis projektijuhtimist ning viinud läbi ohtralt koolitusi nii Eestis kui ka teistes maades.

Tarkvaraprojektide juhtimine

Kas sulle on antud juhtida tarkvaraprojekt ja sa ei tea, mida tegelikult peale hakta? Sa pole üksi, sarnases olukorras on maailmas veel tuhanded inimesed. Et kavalam on aga õppida teiste kogemusest, mitte enda vigadest, oleme koostanud kursuse, mis aitab värsketel projektijuhtidel oma esimeses projektis ellu jääda.

Temaatika:

 • - Projektijuhtimise olemus
 • - Mida peab projektijuht teadma ja tegema
 • - Projekti eduks vajalikud tingimused
 • - Projektide riskid ja ebaõnnestumise põhjused
 • - Täitmist vajavad rollid tarkvaraprojektis
 • - Projekti lõpuleviimiseks vajalikud tegevused
 • - Projekti checklist
 • - Projektijuhi vaade tarkvaraanalüüsile
 • - Projektijuhi vaade arendusele
 • - Projektijuhi vaade testimisele
 • - Projekti eelarve planeerimine

Tarkvara hankimine

Tarkvaratootmise kahetsusväärseks eripäraks on see, et pealiskaudselt on raske vahet teha hästi kirjutatud tarkvara ning Potjomkini küla vahel. Aja möödudes ilmnevad sageli probleemid: andmemahu kasv tekitab kitsaskohti jõudluses, lisaarenduste tegemine on väga kallis ning arenduspartneri vahetamine üldse võimatu.

Kuidas kirjutada tarkvara nõudeid nii, et neis kajastuks ka silmale nähtamatu, tarkvara sisemine kvaliteet?

 

Efektiivne äri- ja süsteemianalüüs

Klassikaline süsteemianalüüsi meetod on "paneme kõik kirja, produtseerime tuhat ruutmeetrit spetsifikatsiooni ja anname selle arendajale ette." Tulemuseks on sageli laialipaisunud ja raskesti hallatavad süsteemid. Kuidas teha süsteemianalüüsi nii, et tulemus oleks kergemini hoomatav ning see toetaks kaasaegseid tarkvara arendamise ja haldamise metoodikaid?

 


Efektiivne tarkvaraarhitektuur mikroteenuste abil

Maailmas on palju monoliitseid süsteeme, kus kõik osad sõltuvad kõigist teistest. Tulemusena:

- tekib kaardimaja efekt, kus ühe osa muutmine tekitab vigu teises osas,

- venivad arendusajad, sest arendajad peavad üksteise järel ootama, 

- tekib kuuma kartuli efekt, kus arendajad viskavad vearaporteid käest kätte, kuna pole selge, kes mille eest vastutab.

Koolitusel räägitakse, kuidas teha teisiti: kuidas luua süsteeme, mis koosnevad lõdvalt seotud komponentidest, mida saab sõltumatult paigaldada ning täiendada. Samuti vaatame, kuidas olemasolevale monoliitsele tarkvarale uus elu anda ning seda teenuspõhiseks ümber kujundada.


Testimise automatiseerimine

Üks kiire tagasiside saamise ja väledate ehk agiilsete arendusmetoodikate kasutuselevõtu suurimaid pidureid on testimine. Süsteemid on suured ja keerulised ning keegi ei jõua neid iga muudatuse järel täielikult üle kontrollida. 

Samuti on tarkvara käsitsi testimine igav ja nüri tegevus, mida keegi hea meelega enda peale ei võta. 

Koolitusel tutvustav tarkvara testimise automatiseerimist Seleniumi abil.